วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1. ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียน จัดทำแผนการสอน
2. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ผลปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น